Goat cluster scheme महाराष्ट्रामध्ये शेळी समूह योजना सुरु झाली

महाष्ट्र शासनाने sheli samuh yojana शेळी समूह योजना म्हणजेच Goat cluster scheme सुरु केली असून या संदर्भातील शासन निर्णय नुकताच महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर पासिद्द

Read More