कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान खुल्या प्रवर्गासाठी ५५.८० कोटी निधी

कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान अंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ५५.८० कोटी निधी वितरीत करण्याबाबतचा जी आर म्हणजेच शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर दिनांक १५ मार्च २०२२

Read More