ऑनलाईन सातबारा दुरुस्ती जमीन कमी नावात चूक स्वतः दुरुस्त करा.

ऑनलाईन सातबारा दुरुस्ती जमीन कमी नावात चूक स्वतः दुरुस्त करा.

या लेखामध्ये ऑनलाईन सातबारा दुरुस्ती कशी करावी जेणे करून तुमच्या सातबऱ्यावर झालेल्या चुका तुम्ही घरी बसून दुरुस्त करू शकाल. आपण खालील बाबी या ठिकाणी बघणार आहोत.

WhatsApp Group
WhatsApp Group

सातबारा दुरुस्ती ऑनलाईन अर्ज सादर करतांना तुम्हाला जुना हस्तलिखित सातबारा अपलोड करावा लागणार आहे तो सातबारा कसा असतो आणि त्यासाठी जो अर्ज करावा लागतो तो अर्ज देखील मी या ठिकाणी तुमच्यासाठी उपलब्ध करून दिलेला आहे. या लेखाच्या सर्वात शेवटी दिलेल्या लिंकला क्लिक करून हस्तलिखित सातबऱ्यासाठी लागणारा अर्ज pdf मध्ये डाउनलोड करून घ्या.

हा लेख देखील वाचा सातबारा दुरुस्ती अर्ज करा अगदी मोबाईलवरून

ऑनलाईन सातबारा दुरुस्ती साठी काय करावे.

 • कोणत्या वेबसाईटवर ऑनलाईन सातबारा दुरुस्ती अर्ज करावा लागतो.
 • ऑनलाईन सातबारा दुरुस्तीसाठी हस्तलिखित सातबारा अर्ज करतांना कसा अपलोड करावा.
 • हस्तलिखित सातबाऱ्यासाठी अर्ज कसा करावा
 • तो अर्ज pdf मध्ये डाउनलोड कसा करावा.

हि आणि इतर महत्वाची माहिती आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. तुमच्या जमिनीचे क्षेत्र कमी झालेले असेल किंवा नावात चूक असेल तर या चुका दुरुस्त करण्यासठी ऑनलाईन अर्ज करता येतो. तलाठी साहेबांकडे जाण्याची आवश्यकता नाही. या संदर्भातील व्हिडीओ बघण्यासाठी येथे टच करा.

शासनाच्या वतीने ठिबक व तुषार अनुदान वाढले अधिक माहितीसाठी येथे टच करा.

जाणून घ्या कोणती प्रोसेस आहे ऑनलाईन सातबारा दुरुस्ती अर्ज करण्यासाठी

सातबाऱ्यावर जमिनीचे क्षेत्र आपोआप कमी झालेले असेल तर अशा वेळी तुम्हाला तुमच्या तलाठी अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करावा लागतो. तलाठी साहेबांकडे अर्ज करण्यासाठी तुम्हाला कदाचित तालुक्याच्या ठिकाणी जावे लागेल यासाठी वेळ आणि पैसा दोन्ही खर्च होऊ शकतात.

परंतु जर तुम्ही ऑनलाईन सातबारा दुरुस्ती अर्ज केला तर अगदी घरी बसून तुम्ही तुमच्या जमिनीचे कमी झालेले क्षेत्र असो किंवा सातबाऱ्यावर चुकीचे नाव नोंदणी झाली असेल तर त्यासाठी अगदी घरी बसून अर्ज करू शकतात.

खालील व्हिडीओ बघा.

साबण सोडा आणि शाम्पू आता राशन दुकानात मिळेल या संदर्भातील जी आर बघण्यासाठी येथे टच करा.

असा करा ऑनलाईन सातबारा दुरुस्ती अर्ज.

 • ब्राउजरच्या सर्च बारमध्ये टाईप करा https://bhulekh.mahabhumi.gov.in/ आणि सर्च करा किंवा तुम्ही डायरेक्ट https://pdeigr.maharashtra.gov.in/ हा वेब ॲड्रेस टाईप करा.
 • तुम्ही जर महाभूमी अभिलेख या वेबसाईटवर असाल तर पब्लिक डाटा एण्ट्री या वेबसाईटची या वेबसाईटच्या एकदम खालच्या बाजूला लिंक दिलेली आहे त्यावर क्लिक करा.
 • पब्लिक डाटा एण्ट्री या वेबसाईटवर आल्यावर या ठिकाणी काही सूचना दिसतील त्या वाचून घ्या.
 • लॉगीन करण्यासाठी proceed to login  या बटनावर क्लिक करा.
 • तुमच्याकडे युजर नेम आणि पासवर्ड असेल तर लॉगीन करा आणि नसेल तर Create new user account या बटनाला क्लिक करून नवीन नोंदणी करून घ्या.
 • लॉगीन केल्यानंतर या ठिकाणी अनेक पर्याय तुमच्या डॅशबोर्डला दिसेल त्यापैकी 7 12 Mutations या पर्यायावर क्लिक करा.
 • select role type मध्ये User is citizen या पर्यायावर क्लिक करा.

तलाठ्याकडे ज्या फेरफार प्रकारासाठी अर्ज करायचा आहे तो फेरफार प्रकार निवडा

 • या ठकाणी एक फॉर्म तुमच्या स्क्रीनवर येईल पहिल्या पर्यायामध्ये तुमचा जिल्हा निवडा.
 • तुमचा तालुका निवडा.
 • त्यानंतर गाव निवडा.

जशीही तुम्ही वरील माहिती निवडाल तुमच्या कॉम्प्युटरच्या स्क्रीनवर खालील पर्याय दिसतील.

 • इकरार.
 • बोजा चढविणे/ गहाण खत.
 • वारस नोंद.
 • बोजा कमी करणे.
 • मयताचे नाव कमी करणे.
 • हस्तलिखित व संगणीकृत सातबारामध्ये तफावत दुरुस्तीसाठी करावयाचा अर्ज.
 • खातेदाराची माहिती भरणे.
 • वरील माहिती जतन करा.

वरील सर्व माहिती भरल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या जमिनीच्या ८ अ चा खाते क्रमांक टाकायचा आहे आणि खातेदार निवडा या बटनावर क्लिक करायचे आहे. जसे हि तुम्ही हि कृती कराल तर तुमच्या कॉम्प्युटरच्या स्क्रीनवर तुमच्या जमिनीची तपशील येईल.

आता तुम्हालाही मिळेल घरासाठी शासकीय अनुदान जी आर बघा.

सातबारा दुरुस्ती मधील प्रकार निवडा.

शेतकरी बंधुंनो सातबारा दुरुस्तीचे खालील प्रकारे तीन प्रकार तुम्हाला दिसतील त्यापैकी एक पर्याय निवडा.

 • सात बारा वरील एकूण क्षेत्र व एकक दुरुस्त करणे.
 • खातेदाराच्या नावातील दुरुस्ती करणे.
 • खातेदाराची क्षेत्र दुरुस्ती करणे.

वरील प्रकार तुमच्या कॉम्प्युटर स्क्रीनवर दिसेल त्यापैकी एक प्रकार निवडा. हा सातबारा दुरुस्ती ऑनलाईन अर्ज सादर करतांना तुम्हाला जुना हस्तलिखित सातबारा अपलोड करायचा आहे. तर अशा प्रकारे तुमची तुमच्या सातबारा वरील चुकलेले नाव किंवा जमिनीचे क्षेत्र कमी झाले असेल तर ते पूर्ववत करणे आणि इतर दुरुस्तीसाठी ऑनलाईन अर्ज करू शकता.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *