kharip pik vima 2020-21 पिक विमा निधी आला जी आर बघा.

शेतकरी बंधुंनो kharip pik vima 2020-21 संदर्भातील शासन निर्णय म्हणजेच जी आर आलेला आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम २०२१ साठी विविध पिक विमा

Read More

crop insurance application pdf 2024 नुकसान भरपाई अर्ज असा भरा

शेतकरी बंधुंनो crop insurance application pdf म्हणजेच पिक विमा नुकसान भरपाई 2021 form कसा भरावा लागतो, त्यामध्ये कोणकोणती माहिती लिहावी लगते, ती कोणत्या ठिकाणी सादर

Read More