महिला बचत गट कर्ज योजना मंजूर पहा किती मिळणार कर्ज.

महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजना अंतर्गत महिला बचत गट कर्ज मिळू शकणार आहे. जे कर्ज महिला बचत गटांना मिळणार आहे त्यावरील १२ टक्के व्याजाच्या मर्यादेत

Read More